Babysocks Rocky Road

Babysocks Rocky Road

AvelsdataBabysocks Rocky Road
SE59256/2013
41cm
Fulltandad
Utställd med excellent, Ögon UA, HD grad A, ED ua.Fredrik Gärd, Hammerdal
Jämtland
073-5732328, fredrik.gard1977@gmail.com