Frauja's Zoadmired

Frauja's Zoadmired

19 månader

Avelsdata


Frauja's Zoadmired

SE35077/2015

38,5cm

Samtliga tänder, korrekt bett

R-CERT

BPH med skott (4:a på skott = mycket trygg)

Lindrig CRDEllen Håman

Munkfors, Värmland

haman.ellen@gmail.com

076-7970596